Posted in ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԻ ՕՐԱԳԻՐ

Նարեկ & Արեգ

20190130_102435.jpgԱյսօր Նարեկի ծննդյան օրն էր :Նարեկը ներքևում էր , երեխաներին ասացի .
-Եկեք անակնկալ անենք Նարեկին, հենց մտնի խումբ , տարեդարձի երգը երգենք :
Հենց Նարեկը երևաց , Արեգը գոռաց.
-Նարե~կ , Նարե~կ ,գիտե ՞ս `քեզ անալիզ ենք անելու:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s