Posted in Մենք, Uncategorized

Երիցուկը նաև դեղաբույս

Արևելքի լանջերից հավաքել էինք երիցուկներ , որպեսզի պսակներ հյուսեինք : Քանի որ պոչիկները կարճ էին և չէր լինի ծաղկեպսակ հյուսել , մենք որոշեցինք չորացնել և օգտագործել որպես դեղաբույս: